Iwona Pawlikowska - psychoterapia

Moje miejsce pracy i zaangażowania to przestrzeń stworzona z myślą o osobach u progu dorosłości oraz dorosłych, którzy pragną odnaleźć siebie w świecie relacji ze sobą oraz z innymi. To przestrzeń dla tych, którzy poszukują profesjonalnej pomocy, aby poradzić sobie z trudnymi emocjami, kryzysami osobistymi, a także dla tych, dla których ważny jest rozwój osobisty, dążenie do pełniejszego rozumienia siebie, odkrywania swojego indywidualnego potencjału i możliwości.


Jeśli:
  •  Doświadczasz trudności w relacjach (z bliskimi, rodziną, w pracy).
  •  Cierpisz na stany depresyjne, lękowe, poczucie pustki, braku celu i sensu życia.
  •  Przeżywasz kryzys życiowy (choroba, rozwód, żałoba, utrata pracy).
  •  Poszukujesz wsparcia w wychodzeniu z przemocy.
  •  Zmagasz się z nadmiernym stresem i przeciążeniem.
  •  Doświadczasz stresu mniejszościowego.
  •  Cierpisz z powodu niskiego poczucia własnej wartości.
  •  Poszukujesz możliwości rozwoju osobistego, chcesz lepiej rozumieć siebie.
Zapraszam do spotkania i rozpoczęcia zmian w swoim życiu.

Moja oferta

Konsultacja

Jest to spotkanie z psychoterapeutą, którego celem jest orientacja w sytuacji życiowej zgłaszającej się po pomoc osoby oraz określenie obszaru trudności do ewentualnej dalszej pracy terapeutycznej. Obejmuje od jednego do trzech spotkań ukierunkowanych na to, aby wybrać najlepszą dla siebie formę pomocy. Sesja trwa 50 minut. 

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia adresowana jest do osób doświadczających różnych problemów emocjonalnych, trudności w bliskich relacjach, a także zainteresowanych własnym rozwojem. Proces psychoterapeutyczny obejmuje regularne cotygodniowe spotkania z terapeutą. Cele i ilość sesji są ustalane w zależności od potrzeb osoby zainteresowanej. Sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia młodzieży

Jest to forma pomocy młodzieży w okresie dorastania. Jest procesem poznawania siebie: swoich potrzeb, motywacji i zrozumienia swoich zachowań. Cele i ilość sesji są ustalane w zależności od potrzeb osoby zainteresowanej. W przypadku osób niepełnoletnich pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicem. Sesja trwa 50 minut. 

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa adresowana jest do osób, które znalazły się w nagłej trudnej sytuacji życiowej i emocjonalnej. Obejmuje kilka spotkań z psychoterapeutą ukierunkowanych na pomoc w zaadoptowaniu się do nowej sytuacji, zredukowanie lęku i odzyskanie poczucia sprawczości nad swoim życiem. Sesja trwa 50 minut.

Grupy terapeutyczno – rozwojowe

Praca terapeutyczna w grupie niesie ze sobą ogromny potencjał rozwoju i zmiany. W bezpiecznej atmosferze pozwala doświadczać siebie w relacjach z innymi, rozwijać swoje zasoby i umiejętności. Warunki współpracy ustalane są indywidualnie dla każdego projektu.

Dowiedz się więcej