Gestalt

Nasze najgłębsze wzruszenia, szacunek i miłość do siebie, a także wiedza o nas samych, ujawniają się w obecności osoby, która w pełni nas akceptuje.

Joseph Zinker

Psychoterapia Gestalt jest metodą profesjonalnej pomocy. Wyłoniła się z połączenia wielu koncepcji psychologicznych i filozoficznych. Najsilniej kojarzona jest z nurtem humanistycznym, egzystencjalnym, zakotwiczona w filozofii Wschodu. Czerpie też z metod terapeutycznych ukierunkowanych na ciało.

Samo słowo Gestalt tłumaczone z niemieckiego znaczy tyle, co zorganizowana całość. Każdy człowiek ma naturalną potrzebę organizowania swojego życia, poczucia spójności. Natomiast niedokończone sprawy stale zaprzątają naszą uwagę i uniemożliwiają bycie w dobrym kontakcie z otoczeniem i ze sobą oraz adekwatne reagowanie na różne okoliczności naszego życia.

Kluczowe w psychoterapii Gestalt jest to, że terapeuta i osoba korzystająca z pomocy zajmują się przede wszystkim doświadczaniem tego, co odbywa się w danej chwili; tego co tu i teraz; także tego co dzieję się między nimi w trakcie sesji, jako dwojgiem czujących ludzi. Jeśli sięgamy do przeszłości, to po to, aby badać, jakie niesie ona znaczenie dla naszej aktualnej sytuacji. Szczególne miejsce w spojrzeniu na człowieka zajmuje postrzeganie osoby w sposób integralny, czyli taki, który oprócz psychiki bierze pod uwagę też ciało, energię i duchowość.

Celem psychoterapii Gestalt jest uruchomienie procesu świadomości osoby, która przychodzi po pomoc - skierowanie jej świadomości tam, dokąd do tej pory nie sięgała po to, by mogła ona rozwijać się, brać odpowiedzialność za własne życie i wprowadzać w nim zmiany. Dla podejścia Gestalt charakterystyczne jest przekonanie, że gdy nasza świadomość funkcjonuje w sposób nie zahamowany, wolny od różnych meandrów, to mamy wówczas możliwość efektywnego radzenia sobie z sytuacjami w miarę, jak one powstają.

Gestalt to też szczególny sposób ujmowania relacji - uczy bycia w kontakcie z drugim człowiekiem, reagowania na drugą osobę i otwierania się wobec niej. Ten rodzaj relacji - budowanej w czasie i opartej na zaufaniu - między terapeutą, a osobą korzystającą z pomocy jest najważniejszym czynnikiem leczącym w psychoterapii. To tutaj odbywa się proces, który można nazwać zdrowieniem lub przywróceniem osobie jej potencjału, jej autentycznego poczucia siebie. Terapeuta Gestalt jest towarzyszem w tym procesie, nie ocenia, lecz zachęca do wyrażania siebie w pełni; wspiera w szukaniu odpowiedzi na pytania o nasze potrzeby, pragnienia, konflikty i sprzeczności.