O mnie

Rola terapeuty jest analogiczna do roli matki zapewniającej dziecku bezpieczną bazę, z której może ono eksplorować świat.

John Bowlby

Psychoterapia jest moją pasją i ścieżką zawodową. Lubię pracować z ludźmi, towarzysząc im w rozwoju i odnajdywaniu ich własnych dróg. Bo psychoterapia to proces poznawania siebie. Uczy jak otwarcie, blisko i bezpośrednio spotykać się z drugim człowiekiem. Ułatwia świadomy kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami. Odbywa się jednak w relacji z drugą osobą - terapeutą. I to co dzieje się między nami stanowi odniesienie do innych ważnych relacji w życiu osoby korzystającej z pomocy. Jako psychoterapeutka dążę do autentycznego spotkania w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Pomagam w odnajdywaniu nowych bardziej twórczych sposobów myślenia, doświadczania i działania osobom, które cierpią same ze sobą lub w relacjach z innymi. W mojej pracy kieruję się przekonaniem, że nie chodzi o to, aby przestać się bać, lecz o to, aby podejmować ryzyko.

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką i trenerką Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt. Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanym przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) i FORGE (Federation of Gestalt Training Organization) oraz wiele innych specjalistycznych warsztatów i szkoleń, które umożliwiły mi pogłębianie praktycznej wiedzy i umiejętności w obszarze psychoterapii. Jestem również pedagogiem w zakresie poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej - absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Praktykę psychoterapeutyczną prowadzę od kilku lat. Posiadam doświadczenie w pomocy psychologicznej osobom doświadczającym depresji, zaburzeń w odżywianiu, problemów psychosomatycznych, smutku po odejściu bliskiej osoby oraz które doznały przemocy. Doświadczenie zdobyłam m.in. podczas stażu na oddziale psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego; współpracując z organizacjami pozarządowymi, gdzie realizowałam różne projekty społeczne i programy terapeutyczne oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie przez sześć lat pracowałam z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i emocjonalnej. W ramach swojego gabinetu prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, terapię par oraz autorskie warsztaty i grupy rozwojowe z obszaru kobiecości i budowania relacji ze swoim ciałem. Pracuję także jako diagnosta w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt. Moja praca terapeutyczna podlega stałej superwizji.

Obok psychoterapii pasjonuję się tańcem i ruchem jako możliwością uwolnienia się od swoich ograniczeń i odkrywania swojego potencjału.