O mnie

Rola terapeuty jest analogiczna do roli matki zapewniającej dziecku bezpieczną bazę, z której może ono eksplorować świat.

John Bowlby

Nazywam się Iwona Pawlikowska. Jestem psychoterapeutką i trenerką. Pracuję z grupami oraz indywidualnie. Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (2015), akredytowanym przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT) i Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), a także wiele innych specjalistycznych warsztatów i szkoleń, które umożliwiły mi pogłębianie praktycznej wiedzy i umiejętności w obszarze psychoterapii. Jestem również pedagożką - absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (2010).

Psychoterapia jest moją pasją i ścieżką zawodową. Lubię pracować z ludźmi, towarzysząc im w rozwoju i odnajdywaniu ich własnych dróg. Bo psychoterapia to proces poznawania siebie. Uczy jak otwarcie, blisko i bezpośrednio spotykać się z drugim człowiekiem. Ułatwia świadomy kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami. Odbywa się jednak w relacji z drugą osobą - terapeutą. I to co dzieje się między nami stanowi odniesienie do innych ważnych relacji w życiu osoby korzystającej z pomocy. Jako psychoterapeutka dążę do autentycznego spotkania w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Pomagam w odnajdywaniu nowych bardziej twórczych sposobów myślenia, doświadczania i działania osobom, które cierpią same ze sobą lub w relacjach z innymi. W mojej pracy kieruję się przekonaniem, że w każdej, nawet najbardziej kryzysowej sytuacji, warto poszukiwać drogi rozwiązania, którą można odnaleźć w spotkaniu i rozmowie z drugim człowiekiem.

Pomocą psychologiczną zajmuję się od ponad dziesięciu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas stażu na oddziale psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, co było dla mnie wyjątkowym doświadczeniem relacyjnym, skłaniającym do poszukiwania nieoczywistych dróg dotarcia do drugiego człowieka. Współpracowałam z licznymi organizacjami pozarządowymi, gdzie realizowałam różne projekty społeczne i programy terapeutyczne z zakresu profilaktyki przemocy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Praca terapeutyczna z osobami doświadczonymi przemocą oraz nieuprzywilejowanymi społecznie była jednym z moich najważniejszych kierunków działania w czasie mojej wieloletniej współpracy z całodobowym ośrodkiem interwencji kryzysowej, a także wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet. Wyjątkowo cenną umiejętnością, jaką wyniosłam z tych doświadczeń to umiejętność pracy z procesem grupowym. Pracowałam także przez kilka lat w poradni psychologiczno - pedagogicznej, gdzie miałam możliwość doskonalić warsztat pracy terapeutycznej i rozwojowej z młodzieżą. W ramach swojego gabinetu, a także w ramach stałej współpracy z Granat - Centrum Psychoterapii prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz autorskie warsztaty i grupy terapeutyczno - rozwojowe. Pomagam m.in. osobom, które doświadczają trudności w bliskich relacjach, cierpią na stany depresyjne i lękowe, zmagają się z zaburzeniami odżywiania, doświadczają niskiego poczucia własnej wartości, utraty sensu życia, samotności, straty, mają trudności z rozumieniem i wyrażaniem swoich uczuć i potrzeb oraz które doznały przemocy. Prowadzę również afirmatywną psychoterapię i wsparcie osób ze społeczności LGBTQ+ oraz GSRD czyli praktykującymi różnorodne życie seksualne i relacyjne (jestem na liście rekomendowanych psychoterapeutów i psychoterapeutek Kampanii Przeciw Homofobii). Dbając o jakość mojej pracy, regularnie korzystam z superwizji, szkolę się oraz uczestniczę w specjalistycznych warsztatach i konferencjach. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.