O mnie

Rola terapeuty jest analogiczna do roli matki zapewniającej dziecku bezpieczną bazę, z której może ono eksplorować świat.

John Bowlby

Nazywam się Iwona Pawlikowska. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką i trenerką. Pracuję z grupami oraz indywidualnie. Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (2015) akredytowanym przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) i FORGE (Federation of Gestalt Training Organization) oraz wiele innych specjalistycznych warsztatów i szkoleń, które umożliwiły mi pogłębianie praktycznej wiedzy i umiejętności w obszarze psychoterapii. Jestem również pedagogiem w zakresie poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej - absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (2010).

Psychoterapia jest moją pasją i ścieżką zawodową. Lubię pracować z ludźmi, towarzysząc im w rozwoju i odnajdywaniu ich własnych dróg. Bo psychoterapia to proces poznawania siebie. Uczy jak otwarcie, blisko i bezpośrednio spotykać się z drugim człowiekiem. Ułatwia świadomy kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami. Odbywa się jednak w relacji z drugą osobą - terapeutą. I to co dzieje się między nami stanowi odniesienie do innych ważnych relacji w życiu osoby korzystającej z pomocy. Jako psychoterapeutka dążę do autentycznego spotkania w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Pomagam w odnajdywaniu nowych bardziej twórczych sposobów myślenia, doświadczania i działania osobom, które cierpią same ze sobą lub w relacjach z innymi. W mojej pracy kieruję się przekonaniem, że nie chodzi o to, aby przestać się bać, lecz o to, aby podejmować ryzyko.

Pomocą psychologiczną zajmuję się od ponad dziesięciu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas stażu na oddziale psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, współpracując z licznymi organizacjami pozarządowymi, gdzie realizowałam różne projekty społeczne i programy terapeutyczne z zakresu profilaktyki przemocy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej wspierając osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i emocjonalnej. W ramach swojego gabinetu prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz autorskie warsztaty i grupy rozwojowe. Pomagam osobom, które doświadczają trudności w bliskich relacjach, cierpią na stany depresyjne i lękowe, zmagają się z zaburzeniami odżywiania, doświadczają niskiego poczucia własnej wartości, utraty sensu życia, samotności, straty, mają trudności z rozumieniem i wyrażaniem swoich uczuć i potrzeb oraz które doznały przemocy. Pracuję także jako diagnosta w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz współpracuję z wrocławskim Centrum Praw Kobiet, gdzie cyklicznie prowadzę grupy wsparcia dla kobiet doświadczonych przemocą oraz wspieram kobiety indywidualnie w procesie radzenia sobie z kryzysem. Dbając o jakość mojej pracy, regularnie korzystam z superwizji. Odbyłam także własną psychoterapię indywidualną oraz grupową. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt.

Obok psychoterapii pasjonuję się tańcem i ruchem jako możliwością uwolnienia się od swoich ograniczeń i odkrywania swojego potencjału.